VÆRTENS MINDSTE BROLØB

Bemærkning
  • IMAGESIZER_ERR_ACCESS

 

 Hjerteruten

 

HJERTERUTEN

Cykelrute ca. 45 km udelukkende ad asfalteret vej

Starttidspunkt: Søndag den 18. september 2022 kl. 9.30

Deltagergebyr: 110 kr. + håndteringsgebyr til Sportstiming, 15 kr. I alt 125 kr. (Heraf går 50 kr. ubeskåret til Hjerterum Næstved)

Denne rute er etableret på foranledning af og i samarbejde med Hjerterum Næstved. Det er en reduceret udgave af Classic-ruten, som bl.a. leder dig uden om den mest krævende del op over Menstrup Bjerge. Men det er stadigvæk en bjergtagende tur - også for dig, som cykler med pacemaker.

Praktiske oplysninger om løbet

Start:  Alleen, Karrebæksminde

Mål:  Alleen, Karrebæksminde (ca. der hvor Alleen krydser Gl. Brovej)

Rasteplads:  Ved Fyrendal Krke

Forplejning:  Vand, energidrik og frugt på rastepladserne samt ved målområdet.

Færdselsregler og cykelhjelm:

Færdselsreglerne skal overholdes.
Brug af cykelhjelm er påbudt.
Cyklen skal være i lovlig og forsvarlig stand.
Det er ikke tilladt at køre med TRI styr.
Du kører på eget ansvar. Det gælder også med hensyn til vejens beskaffenhed og trafikken.
Vores trafikvagter er der for at skabe sikkerhed og ikke for at standse trafikken. Følg derfor deres anvisninger.

Ruteafmærkning:  Ruten er afmærket med skilte placeret i højre side af vejen, og alle større kryds er bemandet med flagposter/trafikvagter.

Startnummer information:  Senest torsdag, den 15. september om aftenen får alle deltagere, der er tilmeldt på dette tidspunkt, en mail med endelige oplysninger om afhentning af startnummer og andre praktiske oplysninger. 

Udlevering af startnumre:
Udlevering af startnumre sker fra løbskontoret, der er indrettet på det grønne område ved Kanalkroen i Karrebæksminde. 

Kom i god tid. Det er dit eget ansvar, at du er klar, når starten går.

Du kan godt hente startnumre for andre deltagere, men du skal huske at medbringe billettrne for den/de personer, der hentes for.

TILMELDING

 

Et stor tak til vores sponsorer